Hits: 0

เรื่องย่อ : The Florida Project | แดน (ไม่) เนรมิต (2017)

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน ของเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ นามว่า Moonee ชีวิตที่ใสซื่อแต่กร้านโลก ทำอะไรสนุกสนาน โดยไม่ได้คิดอะไร ซึ่งทั้งหมดตรงกันข้ามกับผู้ปกครองที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากเพื่อลูกที่ตนเองรัก ชีวิตชนชั้นล่างของตัวละครทั้งหมดภายใต้ร่มเงาของ Disney World

The Florida Project | แดน (ไม่) เนรมิต (2017)

แสดงความคิดเห็น