Hits: 0

เรื่องย่อ : Serious Men | อัจฉริยะหน้าตาย (2020) บรรยายไทย

เรื่องราวของพ่อผู้สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะลวงโลกออกสื่อต่างๆ จนดังระดับประเทศ ด้วยความหวังดีที่ต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าตนเอง

Serious Men | อัจฉริยะหน้าตาย (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น