Hits: 0

เรื่องย่อ : Save Yourselves! | ช่วยให้รอด (2020) บรรยายไทย

แจ็คและสุเป็นคู่รักชาวบรู๊คลิน สุดฮิปที่เป็นเหมือนเพื่อน ได้พบว่าตัวเองพึ่งพาเทคโนโลยีแบบไม่สามารถวางโทรศัพท์ เพราะกลัวว่าการเลื่อนอย่างไร้ความคิดของพวกเขานั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อของกันและกัน พวกเขาไปยังกระท่อมร้างในป่าและสาบานว่าจะปิดกั้นโลกภายนอกซักหนึ่งสัปดาห์ และพวกเขาจะไม่รับข้อความและการแจ้งเตือนใดๆ

Save Yourselves! | ช่วยให้รอด (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น