Hits: 0

เรื่องย่อ : Miss India | มิสอินเดีย (2020) บรรยายไทย

เมื่อต้องย้ายถิ่นฐานมาอเมริกา หญิงสู้ชีวิตชาวอินเดียต้องเผชิญทั้งการไม่ยอมรับ การเหยียดเพศ และการแข่งขัน เธอจึงเลือกที่จะสู้ด้วยการดึงวัฒนธรรมของตัวเองมาทำธุรกิจชา

Miss India | มิสอินเดีย (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น