Hits: 0

เรื่องย่อ : Max Steel | คนเหล็กคนใหม่ (2016)

เรื่องราวการผจญภัย และการรวมเป็นหนึ่งพลังเดียวกันของแม็กซ์ แมคเกรธ (เบน วินเชลล์) หนุ่มน้อยผู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและสตีล หุ่นยนต์จากนอกโลกที่มาพร้อมเทคโนโลยี Turbo ล้ำอนาคต ทั้งคู่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนาม Max Steel พร้อมสู่การผจญภัย เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของพ่อของแม็กซ์ และจะเปลี่ยนชีวิตเด็กหนุ่มธรรมดาผู้นี้ และโลกทั้งใบไปตลอดกาล!!!

Max Steel | คนเหล็กคนใหม่ (2016)

แสดงความคิดเห็น