Hits: 0

เรื่องย่อ : Dear Galileo | หนีตามกาลิเลโอ (2009)

เมื่อสองวัยรุ่นสาวไทยขี้หนาว จับมือกันหนีเมืองไทยไปย่ำโลกเล่น คนหนึ่งหนีเรียน คนหนึ่งหนีรัก แผนคือ เสิร์ฟไป เที่ยวไป – ลอนดอน ปารีส เวนิส ทริปสุดขั้วเริ่มต้นขึ้นบนคำสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน

Dear Galileo | หนีตามกาลิเลโอ (2009)

แสดงความคิดเห็น