Hits: 0

เรื่องย่อ : Crazy Crying Lady | คุณนายโฮ (2012)

เรื่องราวของเด็กหญิงโฮ เด็กขี้แงที่มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากมีลูก เมื่อคุณครูถามนักเรียนในชั้นเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กหญิงโฮ ยกมือตอบอย่างมั่นใจว่าอยากมีลูก จนครูต้องบอกว่ารอให้โตขึ้นแล้วค่อยมี เธอชอบแต่งตัวเปรี้ยว บ้าแฟชั่นวินเทจ แต่หัวโบราณในทางไม่อยากโดนซั่มก่อนแต่งงาน

Crazy Crying Lady | คุณนายโฮ (2012)

แสดงความคิดเห็น