Hits: 0

เรื่องย่อ : Batman Soul of the Dragon | แบทแมน วิญญาณแห่งมังกร (2021) บรรยายไทย

ในปี 1970 ครูสอนศิลปะการต่อสู้ที่หายไปเป็นเรื่องของการแสวงหาของนักเรียนที่ทุ่มเทและเก่ง แต่ห่างไกลซึ่งรวมถึงแบทแมนด้วย

Batman Soul of the Dragon | แบทแมน วิญญาณแห่งมังกร (2021) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น