Hits: 0

เรื่องย่อ : Attack of the Unknown (2020) บรรยายไทย

หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหน่วย SWAT ที่ขนส่งหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมที่ชั่วร้าย ที่กำลังหาทางออกจากศูนย์กักกันของมณฑลในระหว่างการรุกรานของมนุษย์ต่างดาว

Attack of the Unknown (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น