Hits: 0

เรื่องย่อ : Apocalypse Of Ice (2020) บรรยายไทย

เมื่ออยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสกระแสน้ำวนขั้วโลกขนาดใหญ่คุกคามที่จะปกคลุมโลกเกือบทั้งหมดเป็นน้ำแข็ง เมื่อค้นพบโอกาสเดียวที่จะรอดชีวิตจากความหนาวเย็นคือเขตอบอุ่น 100 ไมล์ใกล้เส้นศูนย์สูตรนักไวรัสวิทยาที่มีวิธีรักษาโรคระบาดเพียงวิธีเดียวจะต้องไปถึงเขตปลอดภัยภายใน 24 ชั่วโมงหากมนุษยชาติมีความหวังในการอยู่รอด

Apocalypse Of Ice (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น